Polishundar

Polishundar har sedan år 1910 varit vid polisens sida och hjälpt till med brottsbekämpning runt om i Sverige.

Sveriges polishundar

De första polishundar registrerade i Sveriges polishistoria var Leo och Cora, som hämtades från Hamburg samt utbildades till så kallade kriminalhundar. Sedan dess har polishundar alltid funnits som en tillägg hand vid polisens sida samt idag finns det runt 360 hundar som tjänstegör i annorlunda områden.

Varje år koras även den hund som har visat en särpräglad prestation under året. Priset Årets polishund ges ut av en jury från Svenska Kennelklubben.

Bland de vanligaste områden som man kan hitta en polishund som tjänstegör, är bland annat bombhundar, ID-hundar och narkotikahundar.

Bombhund

Dessa tjänstehundar har fått en exercis att med sitt luktsinne söka efter minor, sprängämnen, gevär samt ammunition. De använder luktsinnet att markerar läget för vart de kan hittas. En bombhund kan sättas in när bland övrigt ett bombhot har kommit in, de används ofta för att befästa en facilitet.

Bombhundar används mestadels av polisen samt tullverket. Bland de polishundar raser som får tjänstegöra som bombhundar finns t.ex. labrador retriever, springer spaniel och traditionella brukshundraser.

Narkotikahund

En narkotikahund lär sig under sin träning ihop med sin hundförare att eftersträva efter droger, som kan finnas på en brottsplats. De polishundar raser som används inom detta område är mestadels t.ex. schäfer och labrador retriever. En narkotikahund är en hund som är specialiserad att söka efter lukten av olika sorters knark samt även vapen.

ID-hund

Polishundar som får arbetet som en ID-hund tränas att kunna identifiera eftersökta personer. ID-hundar kallas även för sökhundar eller spårhundar. Träningen för ID-hundar liknar samma exercis som används för narkotikahundar.

Blodhundar är det vanligaste alternativet av hundar för exakt detta arbete, men det kan vara annorlunda polishundar raser som används som ID-hundar. När en ID-hund arbetar gör den en så kallad ID-spårning, detta gör den utifall polisen inte kan hitta t.ex. några fingeravtryck på en brottsplats.

Före en hund köps och börjar tjänstegöra som t.ex. polishunden Hund, måste den penetrera en del tester för att se om den har förmågan samt de mentala egenskaperna som användas inom brottsbekämpning ihop med polisen.

Det första testet som den framtida polishunden måste behärska heta för ett Lämplighetstest.

Lämplighetstest

Ett lämplighetstest används för att testa om en hund är kapable att arbeta i polisarbete. Testet går ut på att man testar hundens förmåga att t.ex. intressera sig i en kamp, men utan att bli aggressiv. Man kollar även dens duglighet att alstra minnesbilder som är både positiva och negativa och att den kan lösa konfliktsituationer.

När hunden har vandrat vidare efter sitt lämplighetstest, finns ett fler test kvar. Försök nr 2 är ett arbets- samt miljöprov.

Arbets- och miljöprov

Under detta examination testas hundens förmåga att bland annat klara av branta trappor samt höga höjder.

När hunden har avklarat sina tester, får den först provtjänstgöra i ca 8 veckor tid. Därefter börjar den sin exercis som en polishund ihop med sin hundförare i exakt det områden som den ska tjänstegöra.

Polishundar och deras hundförare har en stor betydelse i polisens arbete var dag.