Polishundar

Polishundar har sedan år 1910 varit vid polisens sida samt hjälpt till med brottsbekämpning runt om i Sverige.

Sveriges polishundar

De första polishundar registrerade i Sveriges polishistoria var Leo samt Cora, som hämtades från Hamburg och utbildades till så kallade kriminalhundar. Sedan dess har polishundar alltid funnits som en extra hand vid polisens sida och idag finns det runt 360 hundar som tjänstegör i olika områden.

hundkoppel

Var år koras även den hund som har visat en utmärkande prestation under året. Priset Årets polishund ges ut av en jury från Svenska Kennelklubben.

Bland de vanligaste områden som man kan finna en polishund som tjänstegör, är bland annat bombhundar, ID-hundar och narkotikahundar.

Bombhund

Dessa tjänstehundar har fått en träning att med sitt luktsinne leta efter minor, sprängämnen, vapen samt ammunition. De använder luktsinnet att markerar situationen för var de kan finnas. En bombhund kan sättas in när bland annat ett bombhot har kommit in, de används ofta för att befästa en byggnad.

Bombhundar används för det mesta av polisen och tullverket. Bland de polishundar raser som får tjänstegöra som bombhundar finns t.ex. labrador retriever, springer spaniel samt traditionella brukshundraser.

Narkotikahund

En narkotikahund lär sig under sin exercis ihop med sin hundförare att söka efter droger, som kan finnas på en brottsplats. De polishundar raser som används inom detta area är mestadels t.ex. schäfer samt labrador retriever. En narkotikahund är en hund som är specialiserad att känna efter lukten av olika sorters knark samt även vapen.

ID-hund

Polishundar som får arbetet som en ID-hund tränas att kunna känna igen eftersökta personer. ID-hundar kallas även för sökhundar alternativt spårhundar. Träningen för ID-hundar liknar samma träning som används för narkotikahundar.

Blodhundar är det vanligaste alternativet av hundar för just detta arbete, men det kan vara olika polishundar raser som används som ID-hundar. När en ID-hund arbetar gör den en så kallad ID-spårning, detta gör den utifall polisen inte kan finna t.ex. några fingeravtryck på en brottsplats.

Före en hund köps samt börjar tjänstegöra som t.ex. polishunden Hund, måste den gå igenom en del tester för att se om den har förmågan och de mentala egenskaperna som användas i brottsbekämpning tillsammans med polisen.

Det första testet som den blivande polishunden måste behärska heta för ett Lämplighetstest.

Lämplighetstest

Ett lämplighetstest används för att försöka om en hund är kapable att jobba inom polisarbete. Testet går ut på att man testar hundens förmåga att t.ex. intressera sig i en batalj, men utan att bli aggressiv. Man tittar även dens duglighet att alstra minnesbilder som är både positiva samt negativa och att den kan lösa konfliktsituationer.

När hunden har vandrat vidare efter sitt lämplighetstest, finns ett fler test kvar. Test nr 2 är ett arbets- samt miljöprov.

Arbets- och miljöprov

Under detta prov prövas hundens kapacitet att bland annat klara av branta trappor samt höga höjder.

När hunden har avklarat sina tester, får den först provtjänstgöra i ca 8 veckor tid. Därefter börjar den sin exercis som en polishund ihop med sin hundförare i just det områden som den skall tjänstegöra.

Polishundar samt deras hundförare har en enorm betydelse i polisens göromål var dag.