Polishunden Hund

Det har och finns fortfarande annorlunda polishundar som tjänstegör i Sverige och en av dessa var polishunden Hund.

Polishunden Hund

Det finns flera bloggar för polishundar online som bloggen om polishunden Arek, men en av de första var bloggen om Polishunden Hund. Polishunden Hund var en schäfer som fick igenom sin blogg berätta om alla sina eskapader, när den tjänstegjorde för polisen ihop med sin förare. Bland annat kunde man läsa om Polishunden Hund samt hans första grip.

Polishundar som gör sitt bästa under sin tjänstgöring kan även få en utmärkelse som heter Ã…rets Polishund. Ã…rets Polishund är ett belöning som ges ut var år av Svenska Kennelklubben.

I Sverige har hundar som polishunden Hund varit engagerade i olika områden i polisarbete länge, för att göra vårt samhälle säkrare. Det finns runt 400 hundar nuförtiden som tjänstegör och stöder polisen med att lösa annorlunda brott.

Polishundar kan bland annat gno med bevakning, leta efter försvunna personer, efterspana opp olika grejer alternativt eftersöka olika ämnen som bland annat sprängmedel, droger samt vapen, men den finns även för att beskydda sin hundförare.

De jobbtitlar som ofta dyker opp bland polishundar är bland annat:

Narkotikahundar

En polishund som får arbete som narkotikahund, måste tränas att leta efter olika droger ämnen. De får leta efter annorlunda narkotikaämnen under sin träning med sin hundförare, men det dyker även opp gevär under träningen, tack vare att de ofta finns ihop på en brottplats.

Bombhundar

En polishund som får göromål som en bombhund, måste tränas under sin grundutbildning att leta efter annorlunda sprängmedel samt gevär. Under ett jobb på en brottsplats jobbar bombhunden tillsammans med sin hundförare, poliser och en bombtekniker.

Bland de polishundar raser som används för polisarbete är t.ex. 70 % Schäfrar som Polishunden Hund, men det används även andra raser som Boxer, Dobermann, Border Terrier, Rottweiler samt Labrador Retriever.

Schäfer

En schäfer är lättlärd, vilket är en duglighet som behövs för en polishund. Schäfrar föds opp i Tyskland och hundrasen används ofta som Narkotikahundar. Schäfrar är kända för att ha förmågan att befästa disciplin, skydda sin hundförare samt förskräcka bovar under jobbet.

Labrador Retriever

En labrador retriever har ett skarpsinne, är enkla att bilda, de är inte aggressiva samt har mycket handlingskraft som behövs vid tjänstgöring som en polishund. En labrador retriever får ofta jobbet som en bombhund.

En polishund bor hemma hos sin hundförare under tiden att den tjänstegör. Polishunden tas hand om av sin hundförare och tränas på fritiden.

Före en hund kan börja tjänstegöra som en polishund samt ställa upp på brottplatser, måste den gå igenom en del examination. Dessa tester heter:

Lämplighetstest

Under detta prov testar man hundens duglighet att bland övrigt: lösa konfliksituationer, övervinna rädsla, dens förmåga att alstra minnesbilder, både negativa och positiva samt hur den engagerar sig i en batalj etc.

Arbets- och miljöprov

Under detta prov prövas hundens duglighet att behärska de miljöer som den kan bemöta under ett arbete. Bland annat måste den behärska slippriga golv, trappor som är branta och höga höjder.

När en hund har fått klartecken efter en provtjänstgöring, är det dags att arbeta som en polishund. Hunden börjar då tjänstegöra, efter ytterligare exercis i det område som den har bäst förmåga att gno i ihop med sin hundförare.

Varje hund har chansen att få gno samt tjänstegöra som Polishunden Hund, som var en av Sveriges modigaste.