Polishunden

Polishunden är en hund som tjänstegör genom att assist polisen med brottskämpning.

Hundar har existerat vid polisens sida i Sverige sedan 1910. Numera finns det runt 360 aktiva polishundar runt om i landet.

För att en hund ska kunna tjänstegöra som bland övrigt polishunden Hund i Sverige, måste den göra ett mängd lämplighetstest samt ett arbets- och miljöprov.

Lämplighetstest

Under detta test måste polishunden exponera att den bland övrigt har förmågan att övervinna rädsla, kunna engagera sig i en kamp, men samtidigt hålla sig från att bliva aggressiv. Hunden måste ha förmågan att kunna skapa minnesbilder som är både positiva och negativa, den skall även kunna lösa konfliktsituationer.

Arbets- och miljöprov

Under ett arbets- samt miljöprov måste en hund behärska diverse miljöer, som en vanlig polishund som tjänstegör måste behärska under sitt jobb. Bland annat måste hunden klara av hala golv, höga höjder samt branta trappor för att kvalificera sig för jobbet som en polishund.

Efter lämplighetstest samt ett arbets- samt miljöprov, måste hunden göra en provtjänstgöring. Därnäst om den har klarat av provet, får en nybliven polishund ytterligare träning samt tilldelas en av flera specialiserade arbetsuppgifter. Bland de arbetsuppgifter som kan anlända opp finns bland övrigt:

Bombhundar

En bombhund är en hund som har tränats att söka efter allehanda sprängämne samt vapen. En bombhund arbetar ihop med sin hundförare, en bombtekniker och poliser. Polishunden som tränas inom detta area får anträda med att eftersöka sprängämnen samt vapen under sin grundutbildning.

Narkotikahundar

En narkotikahund är en polishund som har övats att söka efter allehanda narkotika ämnen. De polishundar raser som används inom just detta area, är för det mesta bland övrigt Schäfer samt Labrador retriever.

De polishundar som jobbar i detta area, tränas att leta efter flertal olika sorters knark som kan dyka upp medan av ett jobb. Men förutom knark måste de även eftersöka gevär alldenstund de ofta dyker opp ihop.

Brandhärdshundar

En brandhärdshund används vid brottsplatsundersökning. Polishunden har tränats att leta efter annorlunda spår av brandfarliga vätskor. Dessa hundar tränas för att kunna peka ut var en anlagd eld kan hava startat. Med assistans av en brandhärdshund kan en kriminaltekniker ta prover från platsen där hunden peka ut samt försöka jämföra med de spår som man har hos en eventuell misstänkt.

ID-hundar

En ID-hund är en sökhund alternativt alias spårhund som tränas att känna igen eftersökta personer. En ID-hund kan vara av olika hundraser. En blodhund är den som är mest specialiserad för exakt detta göromål. En ID-hund gör en ID-spårning när bland övrigt polisen inte kan hitta fingeravtryck på ett gevär eller på en brottsplats.

En ID-hunds spårprov skiljer sig mycket från ett vanligt prov tack vare att hunden själv måste identifiera vem spårläggaren är i en ansamling av annorlunda personer. Träningen för en ID-hund går till på samma sätt som med t.ex. narkotikahundar.

Varje år belönas den polishund som visat en prestation som är värd att uppmärksammas under året då den tjänstgör. Den hund som belönas, får ett pris som kallas för Årets polishund samt utses av en jury från den Svenska Kennelklubben, alias SKK. Årets pris gick till polishunden Arek.

Polishunden har och kommer att alltid vara en viktig del av brottskämpning.